MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning til skolestart August 2022

​​​​​​​Du kan fra mandag d. 15. november 2021, skrive dit barn ind til start i børnehaveklasse.

Om skolen

Som Landsbyordning har vi et stærkt fællesskab i det daglige. Det stærke fællesskab afspejler sig i vores store fokus på overgange fra dagpleje og vuggestue til børnehave og videre op i skolen. Det er vigtigt for os, at alle føler sig trygge og bliver introduceret langsomt til det nye. 

Begivenheder og ferie

I skolen lægger vi vægt på vigtigheden af traditioner. Vi mener, at traditioner er med til at skabe hele mennesker og sammenhæng for børnene. Derfor går nogle af vores arrangementer og begivenheder igen, så børnene genkender dem år efter år.

Dit barns udvikling og trivsel, læreplan

Hjerm Dagtilbud skaber gode, trygge og overskuelige rammer, som gør børnene nysgerrige på liv og læring, og giver dem lyst til at opbygge venskaber.